Katter

Historia

Ingen är hundra procent säker på tamkattens ursprungliga historia men forskare tror att den populära tamkatten utvecklats från den Afrikanska vildkatten för cirka 10 000 år sedan. Sedan blev den mäkta populär, främst bland egyptierna som använde katten för att jaga bort skadedjur från sina odlingar. Efterhand fick katten även en social betydelse vilket har lett till att katten idag är ett av världens mest populära sällskapsdjur.

Populärt husdjur

Katten, eller tamkatten som arten egentligen heter är idag ett väldigt populärt husdjur. I Sverige tillhör katten ett av de mest populära husdjuren och hittas därför i många svenskars hem. Katten används idag främst som sällskap men de tamkatter som hålls som utekatter gör även nytta genom att jaga rätt på skadedjur som råttor och möss.

 

Några av de populäraste kattraserna är:

• Bondkatten
• Norsk skogskatt
• Burma
• Siames
• Ragdoll
• Perserkatt

Kommunikation

Katten kan kommunicera på många olika sätt. De använder sig främst av sitt kroppsspråk för att förmedla sina budskap men det är också vanligt att de jamar för att göra sig förstådda. När det handlar om vanliga hemmakatter brukar de främst jama för att kommunicera med sin ägare, de talar bland annat om när de är hungriga eller vill gå ut.

När det kommer till kroppsspråk så använder sig katten flitigt av sin svans. Svansen talar tydligt om hur katten känner sig. Om den pekar rakt upp så betyder det att katten är glad men om den piskar häftigt från sida till sida så innebär det att katten är ilsken eller spänd. Katten kan också växla snabbt mellan två olika sinnesstämningar och när den gör det så pendlar svansen fortfarande i sidled, dock lite långsammare. Då gäller det som ägare att vara uppmärksam, det bästa brukar vara att låta katten vara ifred tills svansen står rakt upp igen.